สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 23:21

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED : TMT

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED202008/03/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED202008/03/2021
TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED201904/03/2020
Finanacial Statements ( 12 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2020 CompanyYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ330/09/2020   
2020ReviewedCompanyQ230/06/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedCompanyQ131/03/2020Unqualified opinion 
2019 CompanyYear31/12/2019Unqualified opinion 

Last updated on 06 July 2022