สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 14 July 2024 07:47

Financial Statement (Full version)

Finanacial Statements ( 22 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2024ReviewedConsolidatedQ131/03/2024   
2024ReviewedCompanyQ131/03/2024   
2023 ConsolidatedYear31/12/2023   
2023 CompanyYear31/12/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ330/09/2023   
2023ReviewedCompanyQ330/09/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ230/06/2023   
2023ReviewedCompanyQ230/06/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   

Last updated on 13 July 2024