สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 June 2022 22:37

Financial Statement (Full version)
THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 17 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022Reviewed Q131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021  Year31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021Reviewed Q330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021Reviewed Q230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021Reviewed Q131/03/2021Unqualified opinion  
2020 CompanyYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ330/09/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedCompanyQ230/06/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedCompanyQ131/03/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters 
2019 CompanyYear31/12/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ330/09/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ230/06/2019  

Last updated on 28 June 2022