สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:58

Financial Statement (Full version)
THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 11 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ231/01/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/10/2021   
2021 CompanyYear31/07/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/04/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ231/01/2021Unqualified opinion 
2021ReviewedCompanyQ131/10/2020   
2020 CompanyYear31/07/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2020ReviewedCompanyQ330/04/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters 
2020ReviewedCompanyQ231/01/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ131/10/2019   
2019 CompanyYear31/07/2019   

Last updated on 25 May 2022