สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 May 2024 20:02

Financial Statement (Full version)
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2024 ConsolidatedYear31/03/2024   
2024 CompanyYear31/03/2024   
2024ReviewedConsolidatedQ331/12/2023   
2024ReviewedCompanyQ331/12/2023   
2024ReviewedConsolidatedQ230/09/2023   
2024ReviewedCompanyQ230/09/2023   
2024ReviewedConsolidatedQ130/06/2023   
2024ReviewedCompanyQ130/06/2023   
2023 ConsolidatedYear31/03/2023   
2023 CompanyYear31/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ331/12/2022   
2023ReviewedCompanyQ331/12/2022   
2023ReviewedConsolidatedQ230/09/2022   
2023ReviewedCompanyQ230/09/2022   
2023ReviewedConsolidatedQ130/06/2022   
2023ReviewedCompanyQ130/06/2022   
2022 ConsolidatedYear31/03/2022   
2022 CompanyYear31/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ331/12/2021   
2022ReviewedCompanyQ331/12/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ230/09/2021   
2022ReviewedCompanyQ230/09/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ130/06/2021   
2022ReviewedCompanyQ130/06/2021   

Last updated on 27 May 2024