สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 มิถุนายน 2566 20:10

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) : PJW

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256521/03/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256414/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256305/04/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256205/05/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256128/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256030/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255902/05/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255830/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255730/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255631/03/2557

ปรับปรุงล่าสุด 01 มิถุนายน 2566