สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 13:37

Company Profile DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Produces and distributes roofing products, boards and ceilings, siding boards, and other roof accessories and non-roof products as well as being a service provider for roof stripping and installation under the trademark names of Diamond, Roof, Adamas, and Jearanai.
Top 10 Major Shareholders(@09 Mar 2022)Share%
1.บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด487,847,90057.06
2.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,947,6002.80
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited17,425,3742.04
4.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2515,690,4001.84
5.นาย ปริญญา เธียรวร15,000,0001.75
6.นาย ประกิต ประทีปะเสน12,119,5001.42
7.นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช11,000,0001.29
8.กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ9,082,8001.06
9.นาย สาธิต สุดบรรทัด9,000,0001.05
10.นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์8,750,0001.02
ManagementPosition
1.Mr. PRAKIT PRADIPASENCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. SATID SUDBUNTADCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. ASANEE CHANTONGDIRECTOR
4.Mr. CHAIYUT SRIVIKORNDIRECTOR
5.Mr. WARAYU PRADIPASENDIRECTOR
6.Mr. CHATCHAI TEEPSUWANDIRECTOR
7.Mr. KAMOLAPHAT TEEPSUWANDIRECTOR
8.Mr. SUNTHORN SUWANNAJADEDIRECTOR
9.Mr. SAKDA MANEERATCHATCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE CHAIRMAN
10.Mr. ANUN LOUHARANOOINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. WOODTHIKRAI SOATTHIYANONINDEPENDENT DIRECTOR
12.Mr. THANIT PULIVEKININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address69-70 MOO 1 MITRAPHARP ROAD KM. 115, TAMBOL TALINGCHAN, AMPHOE MUEANG Saraburi18000
Phone0-3622-4171-8
Fax0-3622-4185-7
URLwww.dbp.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายกฤช  กุลเลิศประเสริฐ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations1,379.181,330.134,815.154,381.054,747.55
Other Income3.021.0910.305.258.57
Total Revenues1,382.201,331.214,825.454,386.334,756.19
Costs986.66928.733,452.913,108.503,474.68
Selling And Administrative Expenses153.63155.78655.03568.11587.82
Total Cost And Expenses1,140.291,084.504,107.943,731.034,111.52
EBITDA321.60323.161,030.57950.17952.71
Depre. & Amor.79.6876.45313.07272.06238.87
EBIT241.92246.71717.51678.11713.84
Net Profit : Owners Of The Parent191.94195.97585.44557.42571.54
EPS (B.)0.220.230.680.620.60
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow389.75445.64810.22844.13687.78
Investing Cash Flow-66.93-27.94-153.92-408.94-238.81
Financing Cash Flow-333.62-408.00-656.03-444.87-437.94
Net Cash Flow-10.809.700.26-9.6811.03
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents13.4932.1223.0022.0731.32
A/R Net638.62640.66555.76509.10517.65
Inventories817.39645.68814.55701.84855.35
Current Assets1,475.301,325.331,398.061,239.421,410.26
PP&E Net1,879.351,983.751,938.392,091.781,804.19
Non-Current Assets1,997.952,119.222,061.412,179.431,921.70
Total Assets3,473.253,444.553,459.473,418.843,331.97
OD146.00200.28442.00900.00446.00
A/P Net431.37429.19323.55230.98316.05
Current portion of LT140.25141.75142.05--
Current Liabilities836.23884.57981.441,220.11857.81
Non-Current Liabilities298.82426.99331.78261.70214.98
Total Liabilities1,135.061,311.561,313.221,481.821,072.79
Authorized Capital855.03947.96855.03947.96947.96
Paid-Up Capital855.03947.96855.03947.96947.96
Premium (Discount) on Share Capital166.51166.51166.51166.51166.51
Retained Earnings (Deficit)1,151.441,365.27959.501,169.31979.49
Treasury Stock-511.96-511.96-
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity165.21165.21165.21165.21165.21
 - Surplus (Deficits)165.21165.21165.21165.21165.21
Shareholders' Equity2,338.192,132.992,146.251,937.032,259.17
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)855.03 855.03 947.96 
Market Cap (MB.)6,284.49 7,139.53 5,545.58 
Price (B./share)7.35 8.35 5.85 
BVPS (B./Share)2.73 2.40 2.16 
P/BV (X)2.69 3.48 2.71 
P/E (X)10.81 12.13 8.94 
Turnover Ratio (%)8.73 29.51 27.54 
Value Trade/Day (MB.)6.83 7.83 6.18 
Beta0.73 0.38 0.49 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-11.98 42.74 -6.40 
Dividend Yield (%)6.26 5.03 7.58 
Payout Ratio0.68 0.64 0.64 
Dividend PolicyMinimum of 50% of net profit after various reserves are appropriated (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022