สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 17:34

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED : NRF

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED202118/04/2022
NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED202010/05/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED202118/04/2022
NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED202010/05/2021
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   

Last updated on 22 June 2024