สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 19 September 2019 18:03
Equity ( 30 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED / SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED / BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED / SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED / THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BUALUANG K.E.RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / Real Estate Investment Trust (REIT)IPO    
STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED / STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED / STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 130 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF CHO TAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2019 Due 2021300.00 07/10/201909/10/2019  
ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNW/MTNDEBENTURES OF ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2019 Due 2021700.00 04/10/201908/10/2019  
THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDebentures of the Siam Cement Public Company Limited No.2/2562 B.E. 256610,000.0010/09/201901/10/201931/10/2019  
GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2562 DUE B.E. 25652,800.00 30/09/201902/10/2019  
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDBill of Exchange - Short TermII/HNW/MTNBill of Exchange of Srisawad Corporation Public Company Limited No. 12/2019 due date 25 December 201999.5209/09/201926/09/201926/09/2019  
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Short TermII/HNW/MTNTHE SHORT-TERM DEBENTURES OF TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2019 DUE 25 NOVEMBER 2019200.0019/09/201925/09/201925/09/2019  
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDBill of Exchange - Short TermII/HNW/MTNBill of Exchange of Srisawad Corporation Public Company Limited No. 11/2019 due date 24 December 2019199.0309/09/201924/09/201924/09/2019  
KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO.,LTDDebenture - Long TermIIDEBENTURES OF KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO., LTD. NO. 1/2562 SERIES 1 DUE B.E. 25633,933.52 24/09/201925/09/2019  
KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO.,LTDDebenture - Long TermIIDEBENTURES OF KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO., LTD. NO. 1/2562 SERIES 2 DUE B.E. 25646,000.00 24/09/201925/09/2019  
KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO.,LTDDebenture - Long TermIIDEBENTURES OF KRUNGSRIAYUDHYA CARD CO., LTD. NO. 1/2562 SERIES 3 DUE B.E. 25653,000.00 24/09/201925/09/2019  
Mutual Fund ( 11 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Global Risk Allocation Fund Not for Retail InvestorsK-GLAM-UI13/09/201924/09/201930/09/2019 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 6 Months HK FundKFF6MHK16/09/201917/09/201923/09/2019 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 1 Year GU FundKFF1YGU16/09/201917/09/201923/09/2019 
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMutual FundKrung Thai Fixed Income FIF 251KTFF25107/08/201918/09/201924/09/2019 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 6MO6SCBFF6MO616/08/201917/09/201923/09/2019 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Complex Return 1YD Not for Retail InvestorsSCBCR1YD16/09/201917/09/201930/09/2019 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 1YA1 Not for Retail InvestorsSCBASF1YA116/09/201917/09/201923/09/2019 
THANACHART FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundThanachart Fixed Income FIF 1Y36T-FixFIF1Y3617/09/201918/09/201923/09/2019 
UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITEDMutual FundUnited Harmony-Jazz FundUJAZZ17/09/201920/09/201926/09/2019 
UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITEDMutual FundUnited Harmony-Pop FundUPOP17/09/201920/09/201926/09/2019 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 95 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2020 # ABANP24C2003A5020/09/201923/09/201903/04/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2020 # ABCP24C2004A5020/09/201923/09/201908/05/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2020 # ABEM24C2003A5020/09/201923/09/201903/04/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2020 # ACK24C2003A5020/09/201923/09/201903/04/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2020 # ACPN24C2002A5020/09/201923/09/201904/03/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2020 # AGPSC24C2002A5020/09/201923/09/201904/03/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2020 # AKKP24C2003A5020/09/201923/09/201903/04/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2020 # APTG24C2002A5020/09/201923/09/201904/03/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2020 # ASGP24C2002A5020/09/201923/09/201904/03/2020 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2020 # ASPRC24C2003A5020/09/201923/09/201903/04/2020 
Last updated on 18 September 2019