สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 10 December 2022 09:35
Equity ( 55 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED / S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO 28/11/202209/01/202311/01/2023
STAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITED / STAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO 29/11/202208/12/202213/12/2022
TBN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / TBN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
NUTRITION SC PUBLIC COMPANY LIMITED / NUTRITION SC PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
READYPLANET PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
READYPLANET PUBLIC COMPANY LIMITED / READYPLANET PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
PREMIER QUALITY STARCH PUBLIC COMPANY LIMITED / PREMIER QUALITY STARCH PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BLUEVENTURE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / BLUEVENTURE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BLUEVENTURE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
MEB CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
Token Digital ( 2 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameToken Digital TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO10.0014/09/256421/09/256404/10/2564
บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ICO
G = 5,559
D = 155,559
H =1,555,559
05/05/256523/05/256520/06/2565
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 155 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITED 1/2023 NO. [?] [TRANCHE [1]] DUE B.E. [?]0.00 17/04/202319/04/2023  
EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITED 1/2023 NO. [?] [TRANCHE [2]] DUE B.E. [?]0.00 17/04/202319/04/2023  
TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD. NO. [?] [TRANCHE [?]] DUE B.E. [?]  15/02/202317/02/2023  
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPOSUBORDINATED PERPETUAL DEBENTURES OF MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2566 PAYABLE UPON DISSOLUTION WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION AND UNCONDITIONAL INTEREST DEFERRAL0.00 07/02/202309/02/2023ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2023 DUE 2025100.00 23/01/202325/01/2023ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITEDBill of Exchange - Short TermII/MTNBill of Exchange of Siam Makro Public Company Limited, [-] Million Baht Mature on [-]100.00 20/01/202320/01/2023  
CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2023 DUE IN 2026400.00 12/01/202316/01/2023ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNW/MTNDebentures of Prinsiri Public Company Limited No.1/2023 Due 2026450.00 10/01/202312/01/2023  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITEDPromissory Note - Short TermII/MTNPromissory Note of TSFC Securities Public Company Limited Term [?] days Due [?] Tranche 1/202310.00 09/01/202309/01/2023  
AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWSECURED DEBENTURES OF AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2566 TRANCHE 3 DUE B.E. 2570 WITH THE ISSUER?S RIGHT OF EARLY REDEMPTION2,000.00 05/01/202310/01/2023มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
Mutual Fund ( 16 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITEDMutual Fundabrdn Small-Mid Cap Retirement Mutual FundABSM-RMF30/11/202206/12/202216/12/2022 
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITEDMutual Fundabrdn Global Dynamic Dividend Retirement Mutual FundABGDD-RMF30/11/202206/12/202216/12/2022 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanasarn Plus 9/22 not for Retail InvestorsBP9/22 (AI)06/12/202208/12/202215/12/2022 
DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundDAOL FX ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS DAOL-FXALPHA-UI06/12/202213/12/202220/12/2022 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Fixed Income 2 Years A Fund Not for Retail InvestorsKFI2YA-BR30/11/202206/12/202219/12/2022 
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMutual FundKrung Thai Fixed Income FIF Enhanced131 Not for Retail InvestorsKTFFE13106/12/202208/12/202214/12/2022 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Foreign Fixed Income 6M89 Fund-Not for Retail Investors (AI)KFFAI6M8916/11/202207/12/202213/12/2022 
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundLH MONEY MARKET RMF FUNDLHMMRMF28/11/202207/12/202220/12/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 3MD8 Not for Retail InvestorsSCBASF3MD801/12/202207/12/202213/12/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 6MR4 Not for Retail InvestorsSCBASF6MR401/12/202207/12/202213/12/2022 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 97 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2023 # AKBANK16C2304A5013/12/202214/12/202205/05/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2023 # ACBG41C2304A3013/12/202213/12/202211/04/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE PUT WARRANTS ON KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2023 # AKBANK41P2304A5013/12/202213/12/202211/04/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2023 # ASAWAD41C2304A5013/12/202213/12/202211/04/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE PUT WARRANTS ON BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2023 # ABANPU41P2304A6013/12/202213/12/202211/04/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2023 # ABCH13C2305A12013/12/202213/12/202212/05/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2023 # AIVL13C2305A12013/12/202213/12/202212/05/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2023 # AKKP13C2305A8013/12/202213/12/202212/05/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD. ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2023 # ASTEC13C2305A12013/12/202213/12/202212/05/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2023 # AGULF11C2306A9013/12/202213/12/202204/07/2023 
Last updated on 09 December 2022