สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 30 June 2022 05:41
Equity ( 52 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesIPO    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesIPO    
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / Real Estate Investment Trust (REIT)PO    
WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED / WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED / BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
TWENTY-FOUR CON&SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED / TWENTY-FOUR CON&SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED / THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon sharePO    
STAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITED / STAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
SCG CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED / SCG CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
Token Digital ( 2 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameToken Digital TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO10.0014/09/256421/09/256404/10/2564
บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ICO
G = 5,559
D = 155,559
H =1,555,559
05/05/256523/05/256520/06/2565
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 163 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPODEBENTURES OF RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 5/2565 DUE B.E. 2569  18/08/202224/08/2022  
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDIGITAL DEBENTURES OF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2565 SERIES 1 DUE B.E. 25690.00 15/08/202217/08/2022  
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2565 SERIES 2 DUE B.E. 25690.00 15/08/202217/08/2022  
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDIGITAL DEBENTURES OF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2565 SERIES 3 DUE B.E. 25720.00 15/08/202217/08/2022  
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2565 SERIES 4 DUE B.E. 25720.00 15/08/202217/08/2022  
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE AND UNSECURED DEBENTURES OF SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2022 DUE 2025400.00 08/08/202210/08/2022ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2022 DUE 2025300.00 08/08/202210/08/2022ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE AND UNSECURED DEBENTURES OF RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2022 TRANCHE 1 DUE 20261,000.00 08/08/202210/08/2022ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE AND UNSECURED DEBENTURES OF RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2022 TRANCHE 2 DUE 20271,000.00 08/08/202210/08/2022ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2565 SERIES 1 DUE B.E. 2568  02/08/202202/08/2022  
Mutual Fund ( 8 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
 Mutual FundKrung Thai Thanasup 15 Not for Retail InvestorsKTSUPAI1524/06/202229/06/202205/07/2022 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 1YZ Fund Not for Retail InvestorsKFF1YZ-BR24/06/202228/06/202204/07/2022 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Foreign Fixed Income 6M81 Fund-Not for Retail Investors (AI)KFFAI6M8121/06/202228/06/202204/07/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Structured Complex Return 1YA Not for Retail InvestorsSCBSHARC1YA 21/06/202204/07/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Global Quality EquitySCBGQUAL14/06/202228/06/202204/07/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 3MB8 Not for Retail InvestorsSCBASF3MB824/06/202228/06/202204/07/2022 
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundSCB Foreign Fixed Income Fund 6MP5 Not for Retail InvestorsSCBASF6MP524/06/202228/06/202204/07/2022 
TMB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundTMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual FundTMB-ES-VIETNAM-RMF17/05/202224/06/202230/06/2022 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 159 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2022 # AKBANK06C2210A4029/06/202230/06/202203/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # ASCB06C2211A4029/06/202230/06/202211/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # ABGRIM06C2211A4029/06/202230/06/202211/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE PUT WARRANTS ON INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # KIVL06P2211K4029/06/202230/06/202211/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # AKCE24C2211A7030/06/202230/06/202209/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # AMTC24C2211A7030/06/202230/06/202209/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # AMEGA13C2211A6030/06/202230/06/202214/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE PUT WARRANTS ON INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # AIVL13P2211A12030/06/202230/06/202207/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2022 # AGLOBAL13C2211A12030/06/202230/06/202214/11/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2022 # ACOM713C2210A9930/06/202230/06/202210/10/2022 
Last updated on 29 June 2022