สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 March 2023 05:41
Equity ( 46 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing 20/02/202315/03/2023 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing 20/02/202315/03/2023 
BANGKOK GENOMICS INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED / BANGKOK GENOMICS INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
PATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / PATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
THAI PARCELS PUBLIC COMPANY LIMITED / THAI PARCELS PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
KCG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / KCG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
LOGIC PUBLIC COMPANY LIMITED / LOGIC PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
TBN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / TBN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
CHAME CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / CHAME CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED / DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
Token Digital ( 3 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameToken Digital TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO10.0014/09/256421/09/256404/10/2564
บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ICO
G = 5,559
D = 155,559
H =1,555,559
05/05/256523/05/256520/06/2565
บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO    
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 182 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPOCALLABLE AND SECURED DEBENTURES OF AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2023 DUE 20251,000.00 24/05/202329/05/2023มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNW/MTNDEBENTURES OF BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2566 TRANCHE 1 DUE B.E. [X]0.00 12/05/202316/05/2023  
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNW/MTNDEBENTURES OF BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2566 TRANCHE 2 DUE B.E. [X]0.00 12/05/202316/05/2023  
NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWUNSECURED DEBENTURES OF NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2023 Due 2025500.00 09/05/202311/05/2023  
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNTHE DEBENTURES OF JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2023 DUE 20260.00 08/05/202310/05/2023  
PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE AND SECURED DEBENTURES OF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2/2023 Tranche 1 Due 2025 600.00 25/04/202327/04/2023มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE AND UNSECURED DEBENTURES OF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2/2023 Tranche 2 Due 2025 1,100.00 25/04/202327/04/2023ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2023 DUE 2025   25/04/202327/04/2023ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWUNSUBORDINATED AND UNSECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2023 DUE 2024900.00 25/04/202327/04/2023  
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDebenture of Sahakol Equipment Public Company Limited no. 1/2023 Due 2025400.00 25/04/202327/04/2023  
Mutual Fund ( 16 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
ASSET PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundAsset Plus Small and Mid Cap Equity RMF FundASP-SMERMF13/03/202327/03/202304/04/2023 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Dynamic Bond FundB-DYNAMIC BOND08/03/202321/03/202328/03/2023 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanasarn Plus 5/23 not for Retail InvestorsBP5/23 (AI)20/03/202322/03/202328/03/2023 
EASTSPRING ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITEDMutual FundEASTSPRING Government Bond 1Y9 Fund ES-GOV1Y913/03/202320/03/202324/03/2023 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Government Bond 4 Months B FundKGB4MB17/03/202321/03/202327/03/2023 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Government Bond 3 Months N FundKGB3MN20/03/202322/03/202327/03/2023 
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMutual FundKrung Thai Government Bond 6M4 FundKTGOV6M416/03/202320/03/202324/03/2023 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Fixed Income 6M126 FundKFFIX6M12615/03/202320/03/202324/03/2023 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Thai Government Bond 6M1 FundKFTGB6M121/03/202323/03/202324/03/2023 
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundLH TRIGGER 7M FUND LHTRIG7M24/11/202220/03/202323/03/2023 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 160 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2023 # ABAM13C2308A12024/03/202324/03/202308/08/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2023 # AKCE06C2308A4022/03/202323/03/202318/08/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2023 # CSET5006C2306C4022/03/202323/03/202304/07/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON PTT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2023 # APTT06C2308A4022/03/202323/03/202301/09/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2023 # CSET5006P2306C4022/03/202323/03/202304/07/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN SEPTEMBER 2023 # ABANPU06C2309A4022/03/202323/03/202308/09/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2023 # APTTEP06C2308A4022/03/202323/03/202325/08/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2023 # ABANPU06C2308A4022/03/202323/03/202318/08/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JULY 2023 # ASABUY06C2307A4022/03/202323/03/202331/07/2023 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JULY 2023 # ABBL06C2307A2922/03/202323/03/202307/07/2023 
Last updated on 22 March 2023