สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 03 December 2023 01:54
Equity ( 83 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
ASIA NETWORK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED / ASIA NETWORK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO 30/11/202304/12/202307/12/2023
CHAOSUA FOODS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
CHAOSUA FOODS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED / CHAOSUA FOODS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BLUE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED / BLUE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDDepository Receipt Representing Foreign SecuritiesDirect Listing    
Token Digital ( 3 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameToken Digital TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO10.0014/09/256421/09/256404/10/2564
บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ICO
G = 5,559
D = 155,559
H =1,555,559
05/05/256523/05/256520/06/2565
บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO182.0019/06/256601/07/256631/08/2566
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 160 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDebentures of Double A (1991) Public Company Limited No. 1/2024 Tranche 1 Due B.E. [?] [with the Issuer?s Right of Early Redemption] 0.00 25/03/202428/03/2024ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDebentures of Double A (1991) Public Company Limited No. 1/2024 Tranche 2 Due B.E. [?] [with the Issuer?s Right of Early Redemption] 0.00 25/03/202428/03/2024ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 SERIES 1 DUE 2026 0.00 30/01/202401/02/2024  
THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 SERIES 2 DUE 2027 0.00 30/01/202401/02/2024  
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2567 TRANCHE 1 DUE B.E. 25690.00 23/01/202425/01/2024  
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDEBENTURES OF L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2567 TRANCHE 2 DUE B.E. 25700.00 23/01/202425/01/2024  
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWLONG-TERM DEBENTURES OF INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 TRANCHE 1 DUE 2025 WITH ISSUER?S RIGHT OF EARLY REDEMPTION0.00 18/01/202422/01/2024ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWLONG-TERM DEBENTURES OF INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 TRANCHE 2 DUE 2026 WITH ISSUER?S RIGHT OF EARLY REDEMPTION0.00 18/01/202422/01/2024ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE SHORT TERM DEBENTURES OF TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 DUE 11 OCTOBER 2024300.00 10/01/202412/01/2024  
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 DUE 2025200.00 10/01/202412/01/2024  
Mutual Fund ( 23 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
 Mutual FundMFC Fixed Income Rollover Fund 6M Not for Retail InvestorsMFAI-Roll6M30/11/202306/12/202319/12/2023 
AIA INVESTMENT MANAGEMENT (THAILAND) LIMITEDMutual FundAIA Global Select Equity FundAIA-SEL13/11/202322/11/202304/12/2023 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP USD Short Term Liquidity FundBCAP-USL13/11/202304/12/202313/12/2023 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanarat 19/23B19/2301/12/202306/12/202308/12/2023 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanasarn Plus 10/23 not for Retail InvestorsBP10/23 (AI)27/11/202329/11/202306/12/2023 
DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundDAOL US TREASURY BILL FUNDDAOL-USTBILL28/11/202312/12/202318/12/2023 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundAlpha-Moderate Fund Not for Retail InvestorsALPHA-MOD-UI31/08/202321/11/202308/12/2023 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundAlpha-Aggressive Fund Not for Retail InvestorsALPHA-AGG-UI31/08/202321/11/202308/12/2023 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Japanese Government Bond 6MB FundKJG6MB24/11/202328/11/202304/12/2023 
KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKKP NDQ100 FUND - UNHEDGEDKKP NDQ100-UH FUND23/11/202330/11/202307/12/2023 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 104 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # AEA41C2405A3004/12/202304/12/202308/05/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON JAYMART GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # AJMART41C2405A3004/12/202304/12/202308/05/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON TENCENT HOLDINGS LIMITED (700) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # ATENCEN41C2405A10004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE PUT WARRANTS ON BYD COMPANY LIMITED (H SHARES)(1211) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # ABYDCOM41P2405A5004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON BYD COMPANY LIMITED (H SHARES)(1211) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # ABYDCOM41C2405A5004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE PUT WARRANTS ON TENCENT HOLDINGS LIMITED (700) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # ATENCEN41P2405A10004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED (2382) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # ASUNNY41C2405A5004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON MEITUAN (3690) ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # AMEITUA41C2405A10004/12/202304/12/202305/06/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON MEITUAN (3690) ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2024 # AMEITUA28C2404A3004/12/202304/12/202303/05/2024 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE PUT WARRANTS ON MEITUAN (3690) ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2024 # AMEITUA28P2405A5804/12/202304/12/202305/06/2024 
Last updated on 02 December 2023