สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2019 14:05
Equity ( 31 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED / ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO3.1013/05/201914/05/201916/05/2019
V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO - Primary Listing 03/05/201907/05/201909/05/2019
V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED / V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO - Primary Listing 03/05/201907/05/201909/05/2019
S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY LIMITED / S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / Real Estate Investment Trust (REIT)PO    
SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED / SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BANGKOK AVIATION CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED / BANGKOK AVIATION CENTER PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BANGKOK AVIATION CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing ShareholdersCommon shareIPO    
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED / INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 139 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITEDBill of Exchange - Short TermII/MTNBill of Exchange of Thanachart Capital Public Company Limited worth 2,500 million baht No. 3/2019 Due 19 March 20202,463.8209/05/201925/06/201925/06/2019  
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 DUE 2021500.00 03/06/201905/06/2019ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermIIDEBENTURES OF LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2562 DUE B.E. 2564  30/05/201930/05/2019  
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 DUE 2022  30/05/201905/06/2019  
SIAMESE ASSET COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCALLABLE DEBENTURES OF SIAMESE ASSET COMPANY LIMITED NO. 2/2019 DUE 2021400.00 29/05/201929/05/2019มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITEDStructured Debenture - Short TermII/HNW 1,000.00 28/05/201927/05/2020  
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 1 DUE 2023  27/05/201929/05/2019  
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2025  27/05/201929/05/2019  
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 3 DUE 2027  27/05/201929/05/2019  
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 4 DUE 2029  27/05/201929/05/2019  
Mutual Fund ( 21 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP Global Wealth 25 FundBCAP-GW2527/02/201916/05/201924/05/2019 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP Global Wealth 10 FundBCAP-GW1019/03/201916/05/201924/05/2019 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP Global Wealth 50 FundBCAP-GW5019/03/201916/05/201924/05/2019 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP Global Wealth 75 FundBCAP-GW7519/03/201916/05/201924/05/2019 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBCAP Global Wealth 90 FundBCAP-GW9019/03/201916/05/201924/05/2019 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanasarn Plus 16/19BP16/1910/05/201914/05/201921/05/2019 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Thanasarn Plus 17/19BP17/1917/05/201922/05/201928/05/2019 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 3 Months BX FundKFF3MBX17/05/201921/05/201927/05/2019 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 6 Months GW FundKFF6MGW17/05/201921/05/201927/05/2019 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 1 Year GH FundKFF1YGH17/05/201921/05/201927/05/2019 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 124 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # AMINT16C1911A4017/05/201923/05/201904/12/2019 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ABCH16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # APTG16C1911A4017/05/201923/05/201904/12/2019 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ABTS16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # AKBAN16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ACBG16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ACPAL16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # AGULF16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON RS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ARS16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # ASCB16C2001A4017/05/201923/05/201905/02/2020 
Last updated on 19 May 2019