สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 16:35
Equity ( 36 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED / BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO 25/10/202127/10/202129/10/2021
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO 19/10/202121/10/202126/10/2021
KTBST MIXED LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / Real Estate Investment Trust (REIT)IPO 17/09/202119/10/202129/10/2021
GLORY FOREVER PUBLIC COMPANY LIMITED / GLORY FOREVER PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO2.8011/10/202112/10/202115/10/2021
SAHATHAI PRINTING AND PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED / SAHATHAI PRINTING AND PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED / BBGI PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED / WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
PREMIER TANK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / PREMIER TANK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
BANGPAKOK HOSPITAL GROUP LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / Real Estate Investment Trust (REIT)IPO    
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED / BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITEDCommon shareIPO    
Token Digital ( 1 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameToken Digital TypeOffering TypeFiling PriceFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateFiling (Thai version only)
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัดโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนICO10.0014/09/256421/09/256404/10/2564
Property / Infrastructure Fund ( 0 record(s) found)
Asset Management Company NameSupervisor Company NameFund NameFund Abbr. NameUnitPar PriceApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
Data not found
Debenture [Data will be displayed only 14 days after offering date] ( 132 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameSecurities TypeOffering TypeNameFiling ValueFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateSpecial ConditionRemarkFiling (Thai version only)
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermPO/MTNDebentures of Double A (1991) Public Company Limited No. 1/20XX Due B.E. 20XX with the Issuer?s Rights of Early Redemption5,000.00 12/01/202214/01/2022ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITEDBill of Exchange - Short TermII/MTNBILL OF EXCHANGE OF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 0.00 01/12/202101/12/2021  
EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2/2021 Due 2023 WITW THE ISSUER'S RIGHT OF EARLY REDEMPTION320.00 01/12/202107/12/2021มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNW/MTNDEBENTURES OF SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2021 DUE [ ]0.00 30/11/202102/12/2021  
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWTHE DEBENTURES OF TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 7/2021 DUE 2023100.00 29/11/202101/12/2021  
JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/MTNGuaranteed Bonds of JWD InfoLogistics Public Company Limited No. 2/2564 due B.E. 25730.00 29/11/202130/11/2021มีประกัน 
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermIISustainability-Linked Bonds of Thai Union Group Public Company Limited No. 2/2564 Series 1 Due B.E. 2569 (2026)  26/11/202129/11/2021  
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermIISustainability-Linked Bonds of Thai Union Group Public Company Limited No. 2/2564 Series 2 Due B.E. 2574 (2031)  26/11/202129/11/2021  
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWCallable Debentures of Asia Green Energy Public Company Limited No. 1/2021 Due B.E. 2023 800.00 23/11/202125/11/2021ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDDebenture - Long TermII/HNWDEBENTURES OF CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2021 DUE 2024 WITH THE ISSUER?S RIGHT OF EARLY REDEMPTION1,250.00 18/11/202122/11/2021ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
Mutual Fund ( 14 record(s) found)
Asset Management Company NameFund TypeFund NameFund Abbr. NameApproval DateFirst Sell Start DateFirst Sell End DateRemarkFiling (Thai version only)
ASSET PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundAsset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF FundASP-POWERRMF15/10/202101/11/202111/11/2021 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Sustainable Investing Portfolio Super Savings FundB-SIPSSF18/10/202126/10/202102/11/2021 
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundBualuang Sustainable Investing Portfolio RMFB-SIPRMF18/10/202126/10/202102/11/2021 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 1YE Fund Not for Retail InvestorsKFF1YE-BR20/10/202126/10/202101/11/2021 
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundK Foreign Fixed Income 6MBK Fund Not for Retail InvestorsKFF6MBK-BR20/10/202126/10/202101/11/2021 
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMutual FundKrung Thai Fixed Income FIF Enhanced110 Not for Retail InvestorsKTFFE11018/10/202120/10/202126/10/2021 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Foreign Fixed Income 6M67 Fund - Not for Retail Investors (AI)KFFAI6M6706/10/202126/10/202101/11/2021 
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundKrungsri Global Millennials Equity FundKFGMIL18/10/202120/10/202127/10/2021 
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDMutual FundLH EUROPE FUNDLHEUROPE04/10/202118/10/202127/10/2021 
MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMutual FundMFC Global Convertible Bond FundMCONVERT19/10/202120/10/202127/10/2021 
Derivative Warrant [Data will be displayed only 7 days after offering date] ( 118 record(s) found)
Issuer Name/Offer NameNameAbbr. NameUnitFiling Effective DateStart Offering DateEnd Offering DateRemarkFiling (Thai version only)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2022 # AKTC24C2203A5027/10/202127/10/202109/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN DECEMBER 2021 # DS5024P2112D2027/10/202127/10/202105/01/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2022 # AACE24C2203A5027/10/202127/10/202109/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2022 # ACHG24C2203A5027/10/202127/10/202109/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2022 # ABCH13C2203A12027/10/202127/10/202109/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2022 # ASYNE13C2203A12027/10/202127/10/202121/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE PUT WARRANTS ON PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2022 # APTTG13P2202A12027/10/202127/10/202122/02/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2022 # ACBG41C2204A9026/10/202126/10/202105/05/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดDERIVATIVE CALL WARRANTS ON SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2022 # ASTA41C2202A9026/10/202126/10/202102/03/2022 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN FEBRUARY 2022 # AAOT16C2202A10025/10/202126/10/202103/03/2022 
Last updated on 25 October 2021