สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 06:25

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : BLS

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 42 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2566ตรวจสอบ งบปี31/12/2566
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2566ตรวจสอบ งบครึ่งปี30/06/2566
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2565ตรวจสอบ งบปี31/12/2565
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2565ตรวจสอบ งบครึ่งปี30/06/2565
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2564ตรวจสอบ งบปี31/12/2564
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2564ตรวจสอบ งบครึ่งปี30/06/2564
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2563ตรวจสอบ งบปี31/12/2563
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2563ตรวจสอบ งบครึ่งปี30/06/2563
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบ งบปี31/12/2562
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบ งบครึ่งปี30/06/2562
รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ชื่อประจำปีสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256631/12/2566
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256531/12/2565
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256431/12/2564
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256331/12/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)
วันที่เวลาหัวข้อข่าวรายละเอียด
28/08/256118:25คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับประจำงวด 6 เดือน ปี 2561
งบการเงินที่สำนักงานแจ้งให้แก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อรายละเอียดรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤษภาคม 2567