สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 11:00

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)256128/03/2562
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)256030/03/2561
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255931/03/2560
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255831/03/2559
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255528/03/2556
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255410/05/2555
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255326/11/2553
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255225/11/2552
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255127/11/2551
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)255028/11/2550
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254928/11/2549
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254828/11/2548
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254702/12/2547
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254628/11/2546
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254528/11/2545
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254408/02/2545
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254309/01/2545
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254222/12/2542
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254113/10/2542
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)254016/12/2540

ปรับปรุงล่าสุด 02 ตุลาคม 2565