สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 June 2023 11:39

PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Finanacial Statements ( 93 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2020AuditedCompany & ConsolidatedYear31/12/2020
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompany & ConsolidatedQ330/09/2020
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ330/09/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ330/09/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ230/06/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ230/06/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ131/03/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ131/03/2016
Management's Discussion and Analysis ( 0 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
Data not found
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 0 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
Data not found
Form 56-2 : Annual Reports ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED201501/04/2016
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED201426/03/2015
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED201205/04/2013
Key Financial Ratio ( 1 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED202031/12/2020

Last updated on 31 May 2023