สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 02:19
ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 19/10/256129/10/256131/10/2561
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 09/10/256110/10/256112/10/2561
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 04/10/256108/10/256110/10/2561
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท / บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) / บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
หน่วยลงทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนจำนวน (ล้านหน่วย)มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)วันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
ไม่พบข้อมูล
ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 96 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) *วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายเงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 1,000.00 19/11/256118/11/2562  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  12/11/256114/11/2561  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  12/11/256114/11/2561  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  12/11/256114/11/2561  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571  12/11/256114/11/2561  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573  12/11/256114/11/2561  
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563350.00 05/11/256107/11/2561  
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564550.00 05/11/256107/11/2561  
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563160.00 05/11/256108/11/2561  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25643,000,000.00 30/10/256101/11/2561  
หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-UY6M04/10/256124/10/256129/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 205KTFF20511/10/256117/10/256124/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนK-VIETNAM12/04/256116/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FUKFF6MFU12/10/256116/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FHKFF1YFH12/10/256116/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BFKFF3MBF12/10/256116/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2SCBFF6MK205/10/256117/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3SCBFF1YK305/10/256117/10/256122/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์UNI14/09/256116/10/256126/10/2561 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/18B-Fixterm 1/1816/10/256117/10/256122/10/2561 
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 66 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชื่อย่อตราสาร จำนวน (ล้านหุ้น/หน่วย)วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACENT19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น ACPAL19P1903A120 25/10/256103/04/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACPF19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ADTAC19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AEPG19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ALPN19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AMAJO19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AQH19C1904A120 25/10/256106/05/2562 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ASUPE19C1903A120 25/10/256103/04/2562 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AKTB28C1903A6719/10/256122/10/256113/03/2562