สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:23

VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

Finanacial Statements ( 152 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompany & ConsolidatedQ131/03/2022
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ431/12/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021 CompanyYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021 ConsolidatedYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ230/06/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021
Management's Discussion and Analysis ( 11 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
24/02/202217:18Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021
10/11/202117:02Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021
11/08/202117:02Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021
13/05/202117:07Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021
22/02/202117:48Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020
12/11/202017:02Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020
11/08/202017:05Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020
13/05/202017:24Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020
21/02/202017:19Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019
12/11/201917:13Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 12 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201927/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201829/03/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201525/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201401/04/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201228/03/2013
Form 56-2 : Annual Reports ( 13 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED200321/04/2004
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED200211/04/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201924/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201826/04/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201631/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201529/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201408/04/2015
Key Financial Ratio ( 0 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
Data not found

Last updated on 19 May 2022