สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2024 07:17

VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

Finanacial Statements ( 152 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompany & ConsolidatedQ131/03/2022
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ431/12/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021AuditedCompanyYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021AuditedConsolidatedYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ230/06/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021
Management's Discussion and Analysis ( 0 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
Data not found
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 12 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201927/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201829/03/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201525/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201401/04/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201228/03/2013
Form 56-2 : Annual Reports ( 13 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED200321/04/2004
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED200211/04/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201924/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201826/04/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201631/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201529/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201408/04/2015
Key Financial Ratio ( 0 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
Data not found

Last updated on 25 May 2024