สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 05 ตุลาคม 2565 15:57
[สินทรัพย์ดิจิทัล] ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุนสิงหาคม/2565 
[สินทรัพย์ดิจิทัล] ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจสิงหาคม/2565 
[สินทรัพย์ดิจิทัล] ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์ (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์สิงหาคม/2565 
[สินทรัพย์ดิจิทัล] จำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ active รายเดือน แยกตามประเภทผู้ลงทุน (เฉพาะบัญชี Exchange & Broker) (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ active รายเดือน แยกตามประเภทผู้ลงทุน (เฉพาะบัญชี Exchange & Broker) สิงหาคม/2565 
ปรับปรุงล่าสุด 04 ตุลาคม 2565