สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 00:27รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ชื่อบริษัทFilingงบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)รายงานประจำปี (แบบ 56-2)Ranking
AJบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AHบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ACEบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ADDบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ACCบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ADVANCบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ADVICEบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AEONTSบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AUบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APUREบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AIEบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AIRAบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AFบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AOTบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AJAบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AKPบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AKSบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AEบริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ALLบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ALLAบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AYUDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ALPHAXบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ALTบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMAบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMANAHบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMARINบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMATAบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMATAVบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMRบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ANANบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APEXบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APPบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ADBบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ARINบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ARIPบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ARROWบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ABMบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ACAPบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AFCบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AGEบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMARCบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AMCบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ANIบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASPบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APCSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASKบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AAIบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AIบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASIMARบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APOบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASIANบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASNบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
A5บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AWCบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASWบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ATP30บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AURAบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ACGบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AKRบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
ASAPบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking
AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)Filingงบการเงิน56-156-2Ranking

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567